Вона є засобом формування системи професійних умінь і навичок, особистісних якостей та ціннісних настанов діяльності майбутніх фахівців-політологів у сфері інформаційно-аналітичної роботи.