Мета вивчення дисципліни «Системи штучного інтелекту»: отримання базових знань з області створення інтелектуальних систем та їх подальшого застосування до розв’язання складних прикладних та наукових інтелектуальних задач.

Основними завданнями дисципліни «Системи штучного інтелекту» є дослідження та осмислення фундаментальних понять штучного інтелекту;

–    дослідження методів та моделей представлення знань у системах штучного інтелекту (СШІ);

–    дослідження принципів побудови СШІ, зокрема, експертних систем;

–    формування навиків по самостійному оволодінню сучасними технологіями побудови інтелектуальних систем, представлення їх в загальній структурі інформаційних управляючих технологій.