Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників передбачених Освітньою програмою «Географія» за спеціальністю 106 Географія, із використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання комплексного кваліфікаційного іспиту.