Навчально-асистентська практика проводиться на 2 курсі другого магістерського рівня вищої освіти для студентів, що навчаються за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія в об'ємі 180 (6 кредитів ECTS) навчальних годин.