Навчальна дисципліна “Аналіз природних об’єктів та продуктів харчування” забезпечить майбутніх фахівців-хіміків умінням організовувати та проводити контроль екологічного стану об’єктів довкілля, якості і безпечності харчових продуктів із застосуванням сучасних методів аналізу.