Біологія продуцентів БАР – обов’язкова дисципліна для студентів першого (бакалаврського) рівня навчання за спеціальністю – Біотехнології та біоінженерія. Призначення дисципліни - надання студентами сучасних знань про організми-продуценти, що застосовуються в біотехнології.