Дана   дисципліна   є   вибырковою   дисципліною      освітньо-професійної   програми Видавництво і поліграфія” і передбачає поглиблене вивчення процесу проектування інформаційних систем та виділення особливостей характерних для предметної галузі поліграфічної промисловості. Послідовно досліджуються компоненти автоматизованої системи управління поліграфічним виробництвом, яке включає в себе автоматизовані робочі місця інженера технолога, планувальника та майстра друкарського цеху із використанням інформаційного, математичного та алгоритмічного забезпечення