Курс формує розуміння закономірностей взаємодії і взаємовпливу рослин та рослинних угруповань із середовищем існування,  чинниками зовнішнього середовища; навчає встановлювати та аналізувати ці взаємозв’язки як основу функціонування усіх екосистем Землі, обгрунтовує напрямки і цілі фітоекологічних досліджень.