У структурі професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу вагоме місце займає цикл дисциплін фахової підготовки, зокрема щодо організації послуг гостинності, в тому числі і в сфері агротуризму. Курс націлений на формування необхідного рівня знань і умінь для організації послуг гостинності в агротуризмі залежно від уподобань та можливостей туристів, особливостей діяльності основних гравців на ринку туристичних послуг:  туроператорів, турагентів, готельних, ресторанних, транспортних  підприємств, розважальних закладів.