Дисципліна „Наукові основи харчових технологій” (Лабораторний практикум) є обов'язковою складовою підготовки здобувачів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів». Призначена для вивчення актуальних проблем і завдань, які стоять перед харчовою промисловістю і срямована на підвищення якості продукції та зниження її собівартості, що сприяють економії основних сировинних ресурсів, зменшенню питомих витрат енергії та інтенсифікації технологічних процесів.