Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в Україні потребують вирішення широкого кола питань, пов’язаних з розбудовою демократичної держави з ринковою економікою, розвиненою системою соціальних стандартів і гарантій для кожного її громадянина незалежно від місця проживання. Система соціального забезпечення та соціальної підтримки є важливою складовою реалізації державної соціальної політики, що актуалізує значення дисципліни «Система соціального захисту» в житті суспільства.