Метою викладання даної навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних закономірностей фізичних явищ та процесів, що відбуваються в напівпровідниках та діелектриках при дії на них різного роду впливів та зовнішніх полів.