Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни «Алгоритмізація та програмування» є ознайомити студентів із спеціальними знаннями, які знаходяться на межі математики та інформатики, з сучасними поглядами на алгоритмічні процеси; навчити основним технологічним засобам розробки та аналізу алгоритмів; пояснити математичний апарат по дослідженню алгоритмів та створенню комп'ютерних програм; ознайомити з сучасними мовами програмування для вирішення прикладних задач.