Мета навчальної дисципліни – роз’яснити ключові теоретичні та концептуальні засади вивчення міжнародних відносин як суспільно-історичного феномену, охарактеризувати етапи становлення теорії міжнародних відносин як науки, дослідити еволюцію підходів до аналізу міжнародних відносин, обговорити сучасні концепції вивчення міжнародного життя та розкриття змісту концептуально-методологічних підходів дослідження міжнародних відносин і зовнішньої політики, розкриття понять і категорій дисципліни, її принципів, логіки, структури, методології, здобуття навичок їх практичного застосування.