Завдання навчальної дисципліни – познайомити студентів із теоретичними і практичними основами соціальної журналістики, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, закріплення теоретичних знань із основ журналістської діяльності, вироблення практичних навичок аналізу чужих журналістських продуктів і створення власних медіаматеріалів.