Мета навчальної дисципліни полягає у наданні знань про методику та конкретні технології інформаційної та аналітичної діяльності в сфері міжнародних відносин, способи та форми пошуку, отримання, здобування, накопичення, первинної обробки й глибокого перетворення відповідної інформації.