Порівняльна стилістика українського та англійського наукового мовлення – формуються магістральні знання із зіставної стилістики англійської та української мов, знання специфічних особливостей організації і функціонування різних текстів функціонально-стильової системи англійської та української мов, знання концептуальних положень стилістики англійської та англійської мов, які складають основу теоретичної і практичної професійної підготовки фахівця; опанування особливостями мовних засобів, що використовуються в текстах для досягнення певних комунікативних завдань у процесі перекладу; вміле застосування отриманих теоретичних знань з практики в процесі професійної діяльності, а також у процесі міжкультурної комунікації. Важливе місце в курсі відводиться здійсненню зіставного аналізу української та англійської мов з метою правильного відображення позамовних реалій і набуттю практичних навичок у професійній діяльності перекладача.