Навчальна дисципліна є обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері підприємництва та торгівлі. Ця дисципліна, як наукова, носить інтегративний характер і перебуває на стику деяких самостійних дисциплін, включаючи економічні, правові, й специфічні галузі знань, оскільки базується на попередніх знаннях із фундаментальних дисциплін.