Метою курсу є вивчення законів і закономірностей функціонування та розвитку сфери відтворення здоров’я; дослідження механізмів, які є основою соціальної політики і стратегії вдосконалення суспільної практики у формуванні і відтворенні здоров’я людини; встановлення їх прояву та взаємодії.