На сучасному етапі розвитку людського суспільства зростає роль і значимість хімічного аналізу споживчих товарів. Результати цих досліджень дають змогу сформувати теоретичні та практичні уявлення для організації та проведення лабораторного хімічного експерименту. Навчальна дисципліна “Хімічний аналіз споживчих товарів” забезпечить майбутніх фахівців-екологів умінням організовувати та проводити контроль якості і безпечності споживчих товарів із застосуванням сучасних методів хімічного аналізу.