Мета навчальної дисципліни:

Встановити суть світових інституційних зрушень та їх вплив на економічні процеси в Україні, розкрити трансформації базових інститутів соціально-економічної системи України, обґрунтувати заходи щодо інституційних корекцій, необхідних для подолання кризових процесів і переходу до стабільного розвитку.