Планетологія – дисципліна, яка покликана сформувати уявлення про походження, будову й еволюцію географічних оболонок планет Сонячної системи та їхніх супутників. Розвинути розуміння тектонічних і геологічних процесів на них, їх прояв і роль у сучасній геодинаміці землеподібних планет. Виявити спільні та відмінні риси у будові атмосфер планет Сонячної системи. Особлива увага приділятиметься номенклатурі планет Сонячної системи та їхніх супутників. Розглядатимуться рельєфні особливості планет Сонячної системи з детальним аналізом типових для окремо взятої планети елементів поверхні. Наводитимуться авторські концепції щодо виділення й ідентифікації ландшафтів в умовах земле подібних планет, їхніх супутників і супутників планет-гігантів. Головним результатом курсу є здобуття навичок опису типових для планет Сонячної системи ландшафтів з детальною, комплексною характеристикою природи планети і їхніх супутників – від походження окремих природних об’єктів й до набуття ними сучасного вигляду.