«Сторітелінг» це один з тих курсів, які покликані формувати теоретичну базу і практичні навички спеціаліста з філології. Його метою є підготувати фахівця, компетентного в діяльності, що пов’язана з літературною творчістю – написанням, редагуванням і перетворенням, рецензуванням художніх творів та нехудожніх текстів різних жанрів і стилів, промоцією літературної продукції.