викладання в загальноосвітніх школах та позашкільних закладах освіти, закріплення навичок лижної підготовки, якими студенти оволодівають при вивченні дисципліни «Зимові види спорту з методикою викладання»