Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання спортивних єдиноборств»  є забезпечення студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивних єдиноборств у навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу із спортивних єдиноборств з групами різної вікової категорії та фізичної підготовленості.