Курс “Громадське здоров'я та медицина порятунку” на спеціальності: 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" студенти вивчають:  запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, формування здорового способу життя; попередження шкідливих звичок, а також про основні ознаки та наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання.

Завдяки цій дисципліні студент має опанувати філософію збереження і зміцнення здоров’я молодому поколінню, уміти формувати у дітей та молоді стереотип поведінки, спрямованої на формування здорового способу
життя, збереження і зміцнення власного здоров’я.