Нормативна дисципліна для студентів 5 курсу спеціальності "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)" . 

інформаційного освітнього середовища навчального закладу або закладів освіти України, регіону.

навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій при навчанні біології у закладах загальної середньої освіти.

Загальна кількість годин - 120 (кредитів - 4, з них лекційних -15 год., практичних - 15 год. Форма підсумкового контролю - іспит.