Дисципліна належить до вибіркових компонент освітньої програми зі спеціальності 181 "Харчові технології" та вивчається в 5 семестрі.  Спрямована на ознайомлення студентів кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції  з основними принципами і методичними прийомами експериментальних  методів аналізу харчової продукції, набуття навичок роботи в лабораторії харчових технологій.