Дисципліна "Організація НАССР на підприємствах харчової промисловості" є вибірковою і читається для здобувачів вищої освіти третього року навчання спеціальності 181 "Харчові технології".  Основні завдання вивчення дисципліни - надання студентам необхідної сукупності знань щодо безпечності харчових продуктів, ознайомлення з основними принципами системи управління безпекою харчових продуктів НАССР, практичного досвіду роботи з основними документами в галузі безпеки харчової продукції, розробці та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах харчового виробництва.