– навчити студентів розуміти важливість релігії в історії формування та функціонування української мови, бачити та аналізувати лексику та фразеологію на позначення релігійних понять, визначати лексичні, граматичні та стилістичні засоби релігійного стилю; характеризувати роль релігійної лексики в українській літературі різного часу: давній, новій (ХІХ – поч. ХХ ст.; радянська література і література діаспори; порадянська література), визначати її основні стилістичні функції; виховувати у студентів любов до рідної мови, високі фахові якості філолога-дослідника.