сприятиме формуванню у студентів адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань, а також навичок емпіричного дослідження особливостей психічного розвитку людини, вміння враховувати їх при організації професійної діяльності в школі.

Розроблена програма курсу психології підпорядкована головному завданню – озброїти студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку самої особистості студента, пізнання самого себе та інших людей, формування інтересу до роботи з підростаючим поколінням.