оволодіння студентами теоретичними і практичними основами педагогічної науки, розвиток в них педагогічне мислення, навичок аналізувати та здійснювати педагогічну дійсність в закладах освіти.