В системі художньо – педагогічної освіти формування професійно-мистецької майстерності майбутнього фахівця в значній мірі залежить від науково – методичної підготовки. Значна роль у цьому процесі відводиться дисципліні «Методика        викладання спеціальних дисциплін», яка є складовою комплексу фахових навчальних дисциплін спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Охоплюючи широке коло учбових та виховних завдань дисципліна «Методика       викладання спеціальних дисциплін» покликана формувати у студентів ряд професійних компетенцій. Це розвиток таких особистісних якостей, як педагогічна майстерність, здатність емоційно відгукуватися на різноманітні прояви естетичного у навколишньому світі, вміння бачити прекрасне у спостережуваних явищах та усвідомлювати його. Це визначає зміст та методи викладання предмету, в основу яких покладені принципи: єдності навчання і виховання; зв'язок емоційного і раціонального.