Навчальна дисципліна “Вибрані розділи теорії сигналів і процесів” є обов’язковою дисципліною ОНП підготовки доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка». Даний курс спрямований на поглиблене вивчення теорії сигналів і процесів, зокрема приділяється увага дослідженням процесів що відбуваються у нестаціонарних каналах зв’язку. Актуальність цього питання обумовлена впровадженням новітніх технологій бездротового зв’язку 5G та 6G, які потребують застосування нових частотних ресурсів, що, як правило, призводить до суттєвого посилення впливу нестаціонарності у каналах.

Курс дозволяє отримати поглиблені знання у галузі генерування складних сигналів із заданими кореляційними та спектральними властивостями, методів їх оброки та способів їх використання у нестаціонарних каналах.