загальних уявлень про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси та гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері професійної діяльності, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.