Дисципліна «Наукові основи харчових технологій» призначена для підготовки здобувачів вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів» для вивчення актуальних проблем і завдань, які стоять перед харчовою промисловістю, і підвищення якості продукції та зниження її собівартості, що сприяють економії основних сировинних ресурсів, зменшенню питомих витрат енергії та інтенсифікації технологічних процесів.