полягає у формуванні психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я, у викладанні в навчальних закладах предметів і факультативних курсів профілактичного спрямування, організації позакласної та позашкільної діяльності з метою формування у дітей і молоді мотивації до здорового і продуктивного способу життя.