"Будівельне матеріалознавство" - дисципліна з циклу професійної підготовки студентів бакалаврів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"