Мета та завдання навчальної дисципліни:
Систематичне засвоєння сучасної методології наукової діяльності, 
формування у майбутніх спеціалістів навичок науково-дослідної роботи у поєднанні з практичними методичними та організаційно-навчальними засобами, розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців, зокрема: опанування системою знань про методологію, основні елементи, етапи, методи дослідження наукових явищ, щодо процесу підготовки і написання наукових праць в цілому та у вищому навчальному закладі, зокрема. 
    Полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з концептуальним архітектурним проєктуванням, а також підготовці студентів до самостійного і творчого вирішення питань пов’язаних з розробкою проєктних концепцій. Курс покликаний сформувати студента-архітектора як фахівця, який зуміє органічно застосувати у практиці власний високий рівень знань і творчих навичок у архітектурному, містобудівному та архітектурно-містобудівному проєктуванні. В основі курсу в частині"Концептуальне проєктування ” є ціль сформувати архітектора, який би майстерно володів сучасними методами та методикою вирішення проєктних завдань архітектурних 
комплексів різного масштабу та зміг би керувати великою групою фахівців за згаданим напрямком. 
Завдання навчальної дисципліни
- забезпечити ознайомлення студентів із науковим підґрунтям завдань в 
галузі архітектури і містобудування; 
- ознайомити з методами і принципами наукових досліджень архітектурних і 
містобудівних об’єктів; 
- поглибити всебічний аналіз проектованих об’єктів, що дає змогу вибрати оптимальний варіант вирішення; 
- дати студентам знання щодо ведення самостійної наукової роботи; 
- навчити студента бачити проблемну ситуації, обґрунтувати її актуальність та знаходити шляхи вирішення проблеми через звернення до світового досвіду і через пошук індивідуального підходу; 
- поглибити процес проектування об’єктів із застосуванням наукових 
підходів і принципів.
- системно провести складний комплекс наукових робіт, що включає в себе аналіз перспектив архітектурно-просторового поселень та окремих об’єктів у регіоні; 
- навчитися вибирати найоптимальніші варіанти проектних вирішень 
архітектурного середовища; 
- навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; 
- фахово вибирати аргументи, розробляти архітектурні прийоми та засоби підвищення ефективності архітектурно-планувальних рішень, створення авторських виразних об’ємно-просторових об’єктів; 
сформувати уміння використовувати новітні технології в проектуванні 
архітектурно-містобудівних об’єктів, а також системно розробляти етапи 
реалізації запроектованих об’єктів.