Курсовий проєкт - "Селище на 5000-6000 мешканців"

Метою даного проєкту є освоєння студентами теорії та практики 
формування комфортної, безпечної і повноцінного життєвого середовища населеного пункту. 
 Основним завданням проекту є отримання і закріплення студентами 
знань, умінь і навичок з використання сучасних методів системного 
архітектурно-містобудівного проєктування. Також в ході курсового 
проєктування ставляться такі завдання:
1. Навчитися комплексному методу організації простору середовища 
на рівні сільського поселення.
2. Закріпити теоретичні знання і практичні навички пошуку виразної 
містобудівної композиції.
3. Освоїть методику проведення комплексного містобудівного і 
ландшафтного аналізу території з виявленням композиційних 
орієнтирів і домінант, планувальних обмежень і транзитних зв'язків.
4. Засвоїти і закріпити на практиці методику розрахунку техніко-економічних показників, підбору об'єктів (житлових будинків різних 
типів і поверховості, шкіл, дитсадків-ясел, громадського центру) в 
залежності від конкретно заданих умов.