Послідовний розгляд основ теорії і розрахунку оптичних систем, аналіз практичних методів габаритного, абераційного та енергетичного розрахунку простих оптичних систем різного призначення. Для придбання практичних навичок служать розрахункові роботи.