"Фотожурналістика" є однією з основних навчальних дисциплін, яку вивчають студенти другого курсу кафедри журналістики в межах освітньої програми "Журналістика та кросмедійність"