Студент повинен вміти застосовувати електротехнічні пристрої та радіоелектронну апаратуру в практичній діяльності, адаптувати стандартні вимірювальні прилади до умов фізичного експерименту, виробничої діяльності та науково-дослідної роботи.