Менеджмент соціальної роботи ставить за мету сформувати і застосувати на практиці загальні принципи управління, придатні для будьякої людської організації і сфери діяльності, зокрема визначення цілей та завдань управління, розробку конкретних заходів та їх досягнення, розподіл завдань на окремі види, координацію міжсекторальної взаємодії, оптимізацію процесів прийняття рішень і комунікацій та пошук адекватної мотивації діяльності.