Дисципліна "Сучасні системи менеджменту харчових підприємств" має на меті сформувати у студентів певний комплекс знань з теорії та методології сучасних систем менеджменту та управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг) та менеджменту харчових підприємств.

Навчальна дисципліна «Сучасні системи менеджменту харчових підприємств» є обов’язковою для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» і читається студентам третього року навчання.