Метою вивчення навчальної дисципліни «Тренінг професійного розвитку вчителя» є навчити студентів основам практичного застосування знань з методології проведення тренінгу, а саме: методам та прийомам підготовки, організації, проведення та аналізу ефективності педагогічного тренінгу