Курс «Міжособистісне спілкування та побудова команд», розрахований на один семестр, викладається студентам другого курсу, являє собою навчальну дисципліну прикладного та практичного характеру, проводиться у вигляді тренінгових занять. У процесі вивчення курсу висвітлюються питання побудови робочих команд (кіберкоманд), теоретичні підходи командоутворення у цифровому світі, соціально-психологічні основи підготовки майбутніх учасників робочих команд до тернінгової взаємодії щодо командоутворення, різновиди технологічного інструментарію командоутворення; розкриваються значимість особистісно-професійних утворень та ролі учасників командної взаємодії; психологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій для проведення тренінгу щодо побудови команд; сучасний технологічний інструментарій тощо.