Основними завданнями вивчення дисципліни “Ризик-менеджмент у  страхуванні” є:

 - набуття навичок та умінь з аналізу динаміки та структури ризику;

 - розгляд основних методів мінімізації ризиків;

-  вивчення порядку диверсифікації ризику;

- оволодіння навичками аналізу страхового ризику;

 - засвоєння алгоритму побудови системи управління ризиками на підприємстві (організації).

Кількість кредитів: 4. Форма підсумкового контролю: залік.