Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота», які навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота» на 5 курсі магістратури. Вона передбачає формування у майбутніх соціальних працівників готовності застосовувати проєктний підхід у своїй професійній діяльності задля розв’язання соціальних проблем, досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів.