Мета навчальної дисципліни «Участь адвоката у перегляді судових рішень»: отримання студентами знань та навичок щодо особливостей перегляду судових рішень при участі адвоката-захисника, набуття вмінь ефективної комунікації з клієнтами, складання процесуальних документів, а також вивчення процедури оскарження судових рішень.